آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 2121
  • بازدید دیروز : 3006
  • بازدید کل : 3655896

شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه مشارکت زنان در شوراهای اسلامی


عنوان تحقیق: شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه مشارکت زنان در شوراهای اسلامی 

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 175

توضیح مختصر:

امروزه پديده ي مشاركت به عنوان جزء لاينفك و تفكيك ناپذير توسعه تلقي مي گردد و به همين دليل است كه مشاركت عمومي را از يك سو ، يكي از شاخص هاي اسا سي و بنيادي توسعه و توسعه يافتگي قلمداد كرده اند و از سوي ديگر ، مشاركت مردم را براي متحول شدن جامعه و حركت به سوي توسعه يافتگي ضروري دانسته اند . مشاركت مردم در مفهوم دوم باعث مي شود تا طرح ها و برنامه هايي كه با حضور و دخالت مردم تدوين شده اند ، در نتيجه منطبق با خواسته ها و نيازهاي مردم تنظيم گرديده ، كه به تبع از حمايت هاي مادي و معنوي و نظارتي آنها برخوردار و به كامل ترين شكل و سريع ترين زمان به هدف هاي تعيين شده ، دست مي يابند .

زنان نقش فعال و سازنده ای در گام های گوناگون پدیداری ، شکل گیری و نهادینه شدن روند انقلاب اسلامی داشته اند . مشارکت اجتماعی زنان و حضور بانوان در عرصه های تصمیم گیری حکومتی می تواند پشتوانه ای مناسب برای تحقق اهداف توسعه گرایانه باشد که برای نیل به آن می بایست از تمامی منابع انسانی که بانوان ، نیروی محوری و بنیادین در این زمینه اند بهره برد تا توسعه ای پایدار ، متوازن ، همه جانبه و درون زا پدیدار شود.

 

بدون شك يكي از مولفه هاي راهبردي در توسعه و پايداري هر جامعه كه ريشه در بطن زندگي اجتماعي دارد و از ديرباز با مفاهيمي چون همبستگي ، اتحاد ، تشريك مساعي ، ياريگري ، همياري و ... ، پيوند خورده است ، « مشاركت اجتماعي » مي باشد . مشاركت به عنوان يكي از نيازهاي اجتماعي انسان ، متضمن بقاي حيات فردي و زندگي جمعي مي باشد . چراكه انسان به عنوان موجودي اجتماعي ، گرايش فراواني به تعامل و زيستن با ديگران دارد . بررسي ها در اين رابطه نيز اين واقعيت را تأييد مي كند كه زندگي جمعي جزء از راه مشاركت و ياريگري امكان پذير نيست .

توجه به پديدة مشاركت اجتماعي از دويست سال پيش در نظام هاي سياسي و اجتماعي جوامع غرب راه يافت . ليكن ، توجه به پديدة‌مشاركت و تاكيد بر نقش آن به عنوان يكي از عوامل اصلي توسعه در جوامع در حال توسعه ، تا حد بسيار پس از شكست راه كارها و برنامه هاي توسعه در دهه هاي 1950 و 1960 كه از غرب وارد كشورهاي درحال توسعه شده بودند ، متجلي است . در بررسي و ارزيابي اين برنامه ، عدم بهره گيري از مشاركت مردمي ، به عنوان عامل اصلي شكست برنامه هاي توسعه ارزيابي شده است . لذا پس از آن ، در استراتژي هاي توسعه بررويكرد مشاركت مردمي به عنوان نياز اصلي بشر تأكيد نمودند . ( وحيدا و نيازي ، 1383 : 119)

بر همين مبنا امروزه پديده ي مشاركت به عنوان جزء لاينفك و تفكيك ناپذير توسعه تلقي مي گردد و به همين دليل است كه مشاركت عمومي را از يك سو ، يكي از شاخص هاي اساسي و بنيادي توسعه و توسعه يافتگي قلمداد كرده اند و از سوي ديگر ، مشاركت مردم را براي متحول شدن جامعه و حركت به سوي توسعه يافتگي ضروري دانسته اند . مشاركت مردم در مفهوم دوم باعث مي شود تا طرح ها و برنامه هايي كه با حضور و دخالت مردم تدوين شده اند ، در نتيجه منطبق با خواست ها و نيازهاي مردم تنظيم گرديده ، كه به تبع از حمايت هاي مادي و معنوي و نظارتي آنها برخوردار و به كامل ترين شكل و سريع ترين زمان به هدف هاي تعيين شده ، دست مي يابند .

سابقه ي رفتارهاي اجتماعي در جامعه ي ايران بيانگر وجود مشاركت وياريگري هاي سنتي به اشكال گوناگون مي باشد . نتايج مطالعات پيشين نشان مي دهد كه مشاركت هاي غير رسمي از ديرباز در ايران وجود داشته اند كه با وجود دگرگوني ها و تحولاتي كه جامعه ي ايران طي صد سال اخير به خود ديده است ، صرف نظر از نوسانات اين پديده در گذر زمان ، نمونه هايي از مشاركت در مراسم و مناسك مذهبي ، تعاوني هاي سنتي به ويژه بنه ها ، واره ها و موقوفات ، مشاركت هاي محلي در زمينة امور فرهنگي ، بهداشتي ، اقتصادي و امور اجتماعي نظير حل و اختلافات روستائيان ، هدايا به زوجين در مراسم عروسي ، ساختن مسجد ، لايروبي قنوات و ....، به چشم مي خورد . و در دهه هاي اخير نيز مشاركت مردمي در پيروزي انقلاب اسلامي ، حفظ انقلاب ، دفاع مقدس ، مشاركت خود انگيخته به هنگام بروز حوادث غير مترقبه كاملا نمايان است . علاوه بر مشاركت سنتي ، نمودهايي از مشاركت هاي رسمي كه برآيند تماس و آشنايي ايرانيان با فرهنگ و تمدن غرب در سده هاي اخير بوده ، بالاخص پس از انقلاب مشروطيت شكل گرفت از جمله مصاديق آن با حق شركت در انتخابات اعضاي مجلس ، تشكيل انجمن هاي ايالتي و ولايتي و همچنين ايجاد انجمن هاي بلديه و شهرها بستر مشاركت اشاعه و گسترش يافت و اين مفهوم با توجه به تغييرات ساختاري وزايش انقلاب اسلامي به لحاظ ماهيت اسلاميت و جمهوري نظام سياسي ، نمود عيني بيشتري به خود گرفت .

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه ملهم از انديشه ها و آموزه هاي ايدئولوژيك دين متعالي اسلام است ، به اين مفهوم توجه خاص نموده ، به طوري كه اين واژه شش بار در قانون اساسي به كار رفته كه چهار مورد آن در مقدمه و دو مورد ديگر در متن قانون در بند هشتم اصل سوم به مشاركت عامه در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش اشاره شده و در اصل 29 به ارائه خدمات تامين اجتماعي از محل درآمد حاصل از مشاركت مردم تصريح گرديده است ». ( گزارش ملي سازمان جوانان ، 1381 : 3-2 )

مشارکت یکی از مباحث مهم در جامعه شناسی سیاسی است و یکی از شاخصهای توسعه سیاسی در کشورها به شمار می رود . توسعه سیاسی خود از ابعاد توسعه همه جانبه است . از این رو پرداختن به مقوله مشارکت می تواند یکی از ابعاد توسعه یافتگی باشد . موضوع مشارکت به عنوان یکی از رهیافتهای نوین در مباحث توسعه مطرح است و صاحبنظران مباحث توسعه پس از چندین دهه برنامه های توسعه به این نتیجه رسیده اند که یکی از مؤثرترین راههای رسیدن به توسعه واقعی و بادوام همان جلب مشارکت مردم در فرآیند توسعه از مرحله تصمیم گیری تا اجرا و همچنین با صرفه ترین و پایدارترین روش است.

علیرغم اینکه زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی جهانی برای برخورداری از حقوق انسانی جهانی برای برخورداری از حقوق انسانی باید در برنامه های توسعه به ویژه توسعه روستایی مشارکت داشته باشند تا از نتیجه آن بهره مند شوند . اما واقعیت ها بازنمای این است که زنان با وجود مشارکت در بسیاری از فعالیتها در سطح روستا از جایگاه و رتبه خاص اجتماعی برخوردار نیستند.

زنان نقش فعال و سازنده ای در گام های گوناگون پدیداری ،شکل گیری و نهادینه شدن روند انتخاب داشته اند اما آن چنان که شایسته است همچنان از سهمی متناسب در ساختار قدرت اجتماعی برخوردار نشده اند و در مواضع تصمیم گیری و مناصب قدرت جمعی حضوری کم رنگ دارند . مشارکت سیمای زنان و حضور بانوان در عرصه های تصمیم گیری حکومتی می تواند پشتوانه ای مناسب برای سایر عرصه های مشارکت جویانه تلقی شود.

اشکال گوناگون مشارکت زنان بی تردید از حضور و ظهور آنان جهت تأیید سیاستهای رسمی حکومتی متفاوت است به همین دلیل نوعی نگاه توسعه ای به زنان همراه بازنگری در رفتارها و کردارهایی که پیشاپیش وجود داشته و تداوم یافته بوده اند یک ضرورت است به نظر می رسد هر جامعه ای برای تحقق اهداف توسعه گرایانه خود می بایست از تمامی منابع انسانی که بانوان نیروی محوری و بنیادی در این زمینه اند بهره بگیرد تا توسعه ای پایدار ، متوازن ، همه جانبه و درون زا پدیدار شود.

فهرست مطالب

مقدمه 6

2-1 – ضرورت و اهميت تحقيق 10

3-1- اهداف تحقیق 11

1-3-1- هدف کلی 11

2-3-1- اهداف جزئی 11

4-1- فرضیات تحقیق 11

5-1-سؤالات تحقیق 12

6-1- تعریف عملیاتی واژه ها12

ساختار خانواده :13

فصل دوم 15

پيشينه تحقيق 15

مقدمه 16

1-2- پیشینه نظری تحقیق 16

1-1-2- تعريف لغوي واژه مشاركت 17

2-1-2- تعريف مفهومي مشاركت 17

3-1- 2- مفهوم مشاركت اجتماعي :19

4-1-2-انواع مشاركت :22

5-1-2-مراحل مشاركت 24

6-1-2- ساختمان دروني مشاركت هاي مردمي :24

7-1-2- تعريف لغوي و مفهومي انگيزش ( Motivation )25

8-1-2- ويژگي ها و منابع انگيزش :26

1/9-1-2عوامل تقويت كننده مشاركت اجتماعي 27

2/9-1-2-جامعه پذيري 27

3/9-1-2-عوامل موثر در فرآيند جامعه پذيري 28

10-1-2- مفهوم شورا35

11-1 -2- شوراها در نظام اجتماعی ایران 36

12-1-2- تعریف دهیاری:41

14- 1-2- شوراها و مشارکت مردم 42

15-1-2- عوامل موثر بر مشارکت مردم 43

1/15-1-2-مباني ظهور و ايجاد شوراها :46

2/15-1-2-مفهوم شورا و مشاركت در قرآن و سيره نبوي 46

3/15-1-2-اقتباس از كنش ايرانيان در شور و مشورت 46

4/15-1-2-شورا در جوامع اروپايي 47

6/15-1-2-شورا در بهمن 1357 :47

16-1-2- انواع شوراها :47

17-1-2- ساختار شوراها48

18-1-2- ضرورت تشکیل شوراها49

19-1-2- اهداف تشکیل شوراها51

20-1-2- وظایف و اختیارات شوراها51

21-1-2- ویژگی های اعضای شوراها52

22-1-2- شورا و روستا53

23-1-2- شورا و مشارکت در روستا54

24-1-2- آسیب شناسی شوراها در گذر تاریخ 54

1/25-1-2-نظريه كنش اجتماعي و فرهنگ مشاركت تالكوت پارسنز :58

1-1/25-1-2-نظام فرهنگ 59

2-1/25-1-2-نظام اجتماعي 61

3-1/25-1-2-نظام شخصيتي 62

4-1/25-1-2- ارگانيسم رفتاري 63

5-1/25-1-2-نحوه تنزل فرهنگ در نظام اجتماعي 63

6-1/25-1-2- نحوه تنزل نظام اجتماعي در نظام شخصيت 64

2/25-1-2-نظريه نوسازي لرنر :65

3/25-1-2-نظريه نوسازي اينكلس 66

4/25-1-2-نظريه نياز به موفقيت ديويد مك كله لند .69

5/25-1-2-نظريه نفوذ اجتماعي ارنسون 71

6/25-1-2-تئوري هاي گرايش يا نگرش Attitude 73

1-6/25-1-2- تئوري فيش باين – آيزن ( Fishbein & Ajzen )74

2-6/25-1-2-نظريه ساپ و هارود ( Sapp & Harrod )75

7/25-1-2-نظريه وجدان جمعي و همبستگي اجتماعي دوركيم(Social Solidarity )76

8/25-1-2-موريس هالبواكس 77

9/25-1-2- ماكس وبر 78

10/25-1-2-آلفرد شوتز 78

11/25-1-2-نظريه ماركس و بي قدرتي :80

12/25-1-2-زيمل و بي قدرتي :80

13/25-1-2-رابرت دال :81

14/25-1-2-اينگلهارت :81

15/25-1-2-ديويد سيلز :82

16/25-1-2- كولين :82

17/25-1-2- گائوتري :83

18/25-1-2-كلندرمن 84

19/25-1-2-كلي و برين لينگر 84

20/25-1-2-نلسون و رايت :84

21/25-1-2-ليپست :85

22/25-1-2-ملوين سيمن :85

23/25-1-2-ماري لوين 86

24/25-1-2-جمع بندي و ارزيابي ديدگاه هاي ارائه شده 87

2-2- بررسی پژوهش های انجام شده راجع به موضوع پژوهش 92

فصل سوم 98

بررسی و شناخت منطقه مورد مطالعه و روش شناسی تحقیق 98

مقدمه :99

1-3- موقعيت استان و شهرستان سمنان 99

2-3- موقعيت شهر سمنان 100

3-3-پيدايش شهر سمنان 101

4-3-وجه تسميه سمنان 101

5-3- ويژگي‌های اقليمی سمنان 102

6-3- مطالعات زمين‌شناسي و زمين‌لرزه‌اي منطقه 104

7-3- موقعیت جغرافیایی و سیاسی شهرستان سمنان 107

1/7-3-بررسیهای محیطی شهرستان سمنان 107

2/7-3-جمعیت شهرستان سمنان 108

8-3- موقعیت جغرافیایی روستای مومن آباد 109

1/8-3-بررسی های محیطی روستای مومن آباد 109

2/8-3- بررسی های اجتماعی روستای مومن آباد 110

9-3-موقعیت جغرافیایی روستای لاسجرد 113

1/9-3-بررسی ویژگی های اجتماعی روستا ی لاسجرد 113

10-3- موقعیت جغرافیایی روستای علاء 114

1/10-3-بررسی ویژگی های اجتماعی روستای اعلاء 115

11-3-موقعیت جغرافیایی روستای رکن آباد 117

1/11-3-بررسی ویژگیهای اجتماعی روستای رکن آباد 118

12-3موقعیت جغرافیایی روستای خیرآباد 119

1/12-3-بررسی ویژگیهای اجتماعی روستای خیرآباد 119

14-3-روش تحقيق :122

15-3- جامعه آماری 123

16-3 گروه نمونه و روش تعیین حجم نمونه 123

17-3- طرح و شیوه نمونه برداری 123

18-3 -ابزارها و شیوه های گردآوری اطلاعات 124

19-3- شیوه آوری جمع آوری اطلاعات 124

20- 3 -تعیین روایی و اعتبار ابزار پژوهش 124

21-3 -روش تجزیه و تحلیل داده ها125

مبانی نظری محاسبات 126

22-3- آمار استنباطي و آزمون فروض 126

1-22-3 ) معرفی آزمون کای اسکوئر 126

2-22-3 ) معرفی آزمون فرض در مورد ميانگين پاسخ ها127

فصل چهارم 130

بررسی ، تجزیه و تحلیل اطلاعات گرد آوری شده 130

مقدمه :130

1 – 4 توصيف داده ها ( آمار توصيفي ) :131

1-1-4 ) توصيف اطلاعات مربوط به پاسخ های بدست آمده از سوالات عمومی پرسشنامه :131

نمودار (4 – 1 ) نمودار ستونی پاسخ به سوال ميزان تحصيلات 133

.نمودار (4 –2 ) نمودار پاسخ به سوال ميزان تحصيلات 135

نمودار (4 – 3 ) نمودار ستونی پاسخ به سوال سن 136

نمودار (4 – 4 ) نمودار ستونی پاسخ به سوال درآمد 138

3-1-4 ) توصيف اطلاعات مربوط به پاسخ های بدست آمده از سوالات تخصصی پرسشنامه :142

1-2-4 ) انجام آزمون کای دو به تفکيک سوالات پرسشنامه و فروض تحقيق 143

جدول ( 4- 10 ) نتايج محاسبه مقدار آماره کای دو و احتمال تائيد فرض صفر - EXCEL 143

جدول ( 4- 11 ) نتايج محاسبه مقدار آماره کای دو و احتمال تائيد فرض صفر –SPSS 144

2-2-4 ) انجام آزمون t به تفکيک سوالات پرسشنامه 145

جدول ( 4- 12 ) نتايج محاسبه مقدار آماره آزمون tو احتمال تائيد فرض صفر –SPSS 146

3-2-4 ) انجام آزمون tبه تفکيک سوالات هر فرض 148

1-3-2 -4) انجام آزمون tبرای فرض اول 148

2-3-2 -4 ) انجام آزمون tبرای فرض دوم 149

3-3-2 -4 ) انجام آزمون tبرای فرض سوم 150

4-3-2-4 ) انجام آزمون tبرای فرض چهارم 151

5-3-2 -4 ) مقايسه آزمون tبرای فروض و سوالات 152

جدول ( 4- 17 ) مقايسه نتايج محاسبه مقدار آماره آزمون tدر محيط نرم افزار EXCELبرای فروض اصلی محقق 153

جدول ( 4- 18 ) مقايسه نتايج محاسبه مقدار آماره آزمون tدر محيط نرم افزار EXCELبرای سوالات پرسشنامه 154

3-4 ) جمع بندي نتايج آزمون ها :155

فصل پنجم 156

آزمون فرضیات ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 156

1-5- مقدمه 157

الف- نتایج حاصله از آزمون فرضیه اول پژوهش :158

ب- نتایج حاصله از فرض دوم پژوهش :159

ج- نتایج حاصل از از آزمون فرضیه سوم پژوهش :160

د- نتایج حاصله از آزمون فرض چهارم پژوهش :161

3-5- محدودیت های تحقیق :163

 

فهرست جداول و نمودارها :

 

جدول شماره( 1-3) : سیر تحول جمعیت و نرخ رشد جمعیت روستای مومن آباد (1385-1345)116

جدول شماره (2-3) : تعداد و ابعاد خانوار روستا در سال 85-1345 117

جدول (3-3) : نسبت سنی روستای مومن آباد در سال های 1375 و 1385 117

جدول (4-3) : جمعیت و نسبت جنسی روستا در سال 1385 118

جدول شماره (5-3) : جمعیت 6 ساله و بالاتر روستای مومن آباد بر حسب جنس و وضع سواد در سال 1375 118

جدول شماره (6-3) : ویژگی های جمعیتی روستای لاسجرد در طی سال های مختلف 119

جدول شماره (7-3) : تغییرات زمانی جمعیت و نرخ رشد روستای اعلاء در طی سال های 85-1355 121

جدول شماره(8-3) : ساختار سنی و جنسی جمعیت در سال 1383 122

جدول شماره (9-3) : ترکیب سنی جمعیت روستای اعلاء از 1383-1375 122

جدول شماره : (10-3) وضعیت سواد در سال 75-1385 روستای اعلاء 123

جدول شماره (11-3) : جمعیت روستای رکن آباد از سال 1345 تا 1382 124

جدول شماره: (12-3) روند تحولات جمعیتی روستای خیر آباد و حوزه نفوذ آن در طی دهه های 1385- 1365 125

جدول: (13-3) تعداد شوراها اسلامي روستايي به تفكيك شهرستان، بخش، دهستان در استان سمنان دوره سوم 126

جدول : (14-3) تعداد شوراهای اسلامی روستایی شهرستان سمنان دوره سوم به تفکیک بخش و دهستان 127

جدول : (16-3) تعداد شوراهاي اسلامي روستايي به تفكيك شهرستان، بخش، دهستان در استان سمنان دوره دوم 127

جدول : (17-3) تعداد شوراهاي اسلامي روستايي به تفكيك شهرستان، بخش و دهستان در استان سمنان (دوره دوم)128

جدول شماره : (18-3) تعداد شوراهای اسلامی روستایی شهرستان سمنان به تفکیک پنج روستا128

جدول مقدار بحرانی برای مقدار آماره Zبه تفکيک مقدار خطا135

جدول شماره ( 4 - 1 ) جدول وضعيت تأهل پاسخگويان 137

جدول شماره ( 4 - 2 ) جدول شغل پاسخگويان 138

نمودار (4 – 1 ) نمودار ستونی پاسخ به سوال ميزان تحصيلات 139

جدول شماره ( 4 - 3 ) جدول ميزان تحصيلات پاسخگويان 139

.نمودار (4 –2 ) نمودار پاسخ به سوال ميزان تحصيلات 141

جدول شماره ( 4 - 4 ) جدول سن پاسخگويان 141

نمودار (4 – 3 ) نمودار ستونی پاسخ به سوال سن 142

جدول شماره ( 4 -5 ) جدول درآمد پاسخگويان 143

نمودار (4 – 4 ) نمودار ستونی پاسخ به سوال درآمد 144

2-1-4 ) جداول توافقی روی سوالات عمومی :144

جدول شماره ( 4- 6 ) جدول محل سکونت پاسخگويان به تفکيک وضعيت تأهل 145

نمودار (4 – 5 ) نمودار ستونی محل سکونت پاسخگويان به تفکيک وضعيت تاهل 146

جدول شماره ( 4- 7 ) جدول محل سکونت پاسخگويان به تفکيک شغل 146

جدول شماره ( 4- 8 ) جدول محل سکونت پاسخگويان به تفکيک ميزان تحصيلات 147

جدول شماره ( 4- 9 ) جدول متوسط سن پاسخگويان به تفکيک محل سکونت 148

جدول ( 4- 10 ) نتايج محاسبه مقدار آماره کای دو و احتمال تائيد فرض صفر - EXCEL 149

جدول ( 4- 11 ) نتايج محاسبه مقدار آماره کای دو و احتمال تائيد فرض صفر –SPSS 150

جدول ( 4- 12 ) نتايج محاسبه مقدار آماره آزمون tو احتمال تائيد فرض صفر –SPSS 152

جدول ( 4- 13 ) جدول فراواني پاسخ ها سوالات فرض اول و آزمون برابري ميانگين با عدد 3 توسط نرم افزار EXCEL 155

جدول ( 4- 14 ) جدول فراواني پاسخ ها سوالات فرض دوم و آزمون برابري ميانگين با عدد 3 توسط نرم افزار EXCEL 156

جدول ( 4- 15 ) جدول فراواني پاسخ ها سوالات فرض سوم و آزمون برابري ميانگين با عدد 3 توسط نرم افزار EXCEL 157

جدول ( 4- 16 ) جدول فراواني پاسخ ها سوالات فرض چهارم و آزمون برابري ميانگين با عدد 3 توسط نرم افزار EXCEL 158

جدول ( 4- 17 ) مقايسه نتايج محاسبه مقدار آماره آزمون tدر محيط نرم افزار EXCELبرای فروض اصلی محقق 159

جدول ( 4- 18 ) مقايسه نتايج محاسبه مقدار آماره آزمون tدر محيط نرم افزار EXCELبرای سوالات پرسشنامه 160


مبلغ قابل پرداخت 9,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۴ مهر ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 15

برچسب های مهم

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

فعالسازی ربات کهن کتاب

فعالسازی ربات کهن کتاب

درود همراهان گرامی ربات کهن کتاب به دلیل اینکه کتاب های زیادی در آن قرار دارد برای ما هزینه هایی دارد نظیر فعالسازی سرور ربات ، حجم زیاد کتاب ها ، محدودیت های دانلود و... مجبوریم از کاربران هزینه ای به مبلغ هشت هزار تومان دریافت شود برای نگهداری سرور ربات و... با ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

سایت الیمپ از دو قسمت تشکیل شده ( باینری آپشن و فارکس ) خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! توضیحات کم و مختصر نشانه نا کار آمد بودن مجموعه آموزشی نیست! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل) کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین ...

کسب درامد از تلگرام

کسب درامد از تلگرام

0 تا 100 کسب درامد از تلگرام روشی جدید و پردرامد از تیم BESTFIENET کسب درامد از تلگرام بدون نیاز به 1 ریال سرمایه اولیهاین روش راه اندازی کانال تلگرام و فروش فایل نیست ، درامد از طریق تبلیغات و سایر روش های قدیمی نیست این روش مانند ...

دریافت فایل : کسب درامد از تلگرام
دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

کسب درآمد با اندیکاتور binary از سایت الیمپ و اکسپرت

کسب درآمد با اندیکاتور binary از سایت الیمپ و اکسپرت

سایت الیمپ از دو قسمت تشکیل شده ( باینری آپشن و فارکس ) خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به ...

آموزش صفر تا100تعمیر موتورسیکلت هوندا

آموزش صفر تا100تعمیر موتورسیکلت هوندا

امروز برای شما که دنبال موفقیت هستید آموزش جامع و کامل تعمیر موتور سیکلت هوندا را قرار داده ایم،که در ادامه می توانید دانلود کنید این مجموعه کتاب به همه دارندگان موتورسیکلت به منظور تعمیر، ایمنی و آشنایی با عملکرد بخش های مختلف این وسیله نقلیه توصیه می شود. محتوای این پکیج: ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

افزایش لایک بینهایت اینستاگرام

افزایش لایک بینهایت اینستاگرام

نرم افزار افزایش لایک بینهایت اینستاگرام – بدون هزینه اضافی امروز برای شما دوستان نرم افزار افزایش لایک بینهایت اینستاگرام که کاربرد بسیار فوق العاده عالی رو داره در اختیارتون قرار دادیم با کمک این برنامه شما در عرض یک ساعت تبدیل به فروشنده لایک اینستاگرام میشوید این ...

جواب کامل تمرینات کتاب Touchstone Workbook1,2

جواب کامل تمرینات کتاب Touchstone Workbook1,2

جواب کامل تمرینات کتاب Touchstone Workbook1,2 در این 2 کتاب به تمام سوالات کتاب کار از درس 1 تا آخر جواب داده شده است ، امید است که مورد استفاده قرار گیرد. تمام صفحات با کیفیت عالی اسکن شده است نوع فایل:PDf حجم فایل:15Kb ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...

دانلود کتاب کامل ریاضیات پایه لیدا فرخو

دانلود کتاب کامل ریاضیات پایه لیدا فرخو

دانلود کتاب کامل ریاضیات پایه مولف: لیدا فرخو تعداد صفحات : 230 فرمت فایل: pdf ...

کتاب چگونه دیگران را عاشق خود کنیم

کتاب چگونه دیگران را عاشق خود کنیم

چگونه یک دختر یا یک پسر را عاشق خود کنیم بزرگترین مشکلی که اکثر پسر ها در این ارتباط دارند این است که فکر می کنند یک راه حل عمومی برای عاشق کردن دختران و یا پسر ها وجود دارد. اگر شما یک دختر یا یک پسر هستید بدنیست این متن را بخوانید شاید بتوانید نظر دیگران را درمورد ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، جزوه و ..." می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما