آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 3022
  • بازدید دیروز : 3667
  • بازدید کل : 1636778

بررسي اثر سطوح مختلف فسفر و تاريخ كاشت بر خصوصيات كمي و كيفي گل هميشه بهار


بررسي اثر سطوح مختلف فسفر و تاريخ كاشت بر خصوصيات كمي و كيفي گل هميشه بهار

عنوان تحقیق: بررسي اثر سطوح مختلف فسفر و تاريخ كاشت بر خصوصيات كمي و كيفي گل هميشه بهار

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 99

شرح مختصر:

 

به‌منظور بررسي اثر سطوح مختلف فسفر و تاريخ كاشت بر خصوصيات كمي و كيفي گل هميشه بهار، آزمایشی در سال 1390 در مزرعه مركز تحقيقات كشاورزي گچساران به‌صورت فاكتوريل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو عامل کود فسفر در چهار سطح كودي شامل: (شاهد)، 40 كيلوگرم در هکتار، 80 كيلوگرم در هکتار و 120 كيلوگرم در هکتار از كود سوپرفسفات معمولي و تاريخ كاشت در سه سطح با 20 روز فاصله از هم در سه تکرار اجرا گرديد. صفات مورد بررسي ارتفاع ساقه، تعداد غلاف در غنچه، وزن هزار دانه، وزن تر اندام هوايي، عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت بود. نتايج نشان داد كه اثر کود فسفر بر کليه صفات مورد مطالعه معني­دار بود. اثر تاريخ كاشت و همچنين اثر متقابل كود فسفر و تاريخ كاشت بر كليه صفات مورد مطالعه به‌جز وزن هزار دانه معني­دار می‌باشد. تيمار 3P (مصرف 80 كيلوگرم در هكتار كود فسفر) به‌عنوان مناسب‌ترين سطح فسفر و تيمار 2D (تاريخ كاشت 20 اسفند) نيز به‌عنوان مناسب‌ترين تيمار تاريخ كاشت انتخاب شد. حداكثر ارتفاع ساقه به ميزان 35 سانتي‌متر، تعداد غلاف در غنچه به ميزان 67/31 عدد، وزن تر اندام هوايي معادل 1888 گرم در متر مربع، عملكرد دانه معادل 290 گرم در متر مربع، عملكرد بيولوژيك به ميزان 8/840 گرم در متر مربع و شاخص برداشت معادل 3/34 در تيمار 2D3P (80 كيلوگرم فسفر و تاريخ كاشت 20 اسفند) حاصل گرديد كه به عنوان تيمار مطلوب در اين پژوهش شناخته شد.

 واژه هاي كليدي: هميشه بهار، تاريخ كاشت، فسفر.

فهرست مطالب

چكيده1

فصل اول: کلیات

1- كليات.. 3

1-1- مقدمه. 3

1-2- كشت گياهان داروئي... 6

1-3- تعریف گیاهان دارویی... 8

1-4- استفاده از گیاهان دارویی... 8

1-5- گل همیشه بهار. 9

1-6- کشور های تولید کننده همیشه بهار. 10

1-7- خاستگاه و پراکنش همیشه بهار. 10

1-8- رده بندی و مشخصات گیاهشناسی... 11

1-9- مواد مؤثره. 12

1-10- استفاده دارویی... 14

1-11- اثرات آلرژی‌زا و تأثیرات جانبی... 16

1-12- استفاده خوراکی... 17

1-13- استفادههای دیگر. 18

1-14- اكولوژي... 18

1-15- اثر عوامل خاکی بر همیشه بهار. 19

1-16- نیازهای غذایی و توصیههای کودی... 20

1-17- اثر نیتروژن.. 20

1-18- تاریخ و فواصل کاشت.... 21

1-19- زمان برداشت محصول.. 21

1-20- تناوب کاشت.... 22

1-21- آماده سازی خاک.... 22

1-22- روش کاشت.... 23

1-23- مراقبت و نگهداری... 24

1-24- برداشت محصول.. 26

1-25- اهداف اصلاحی و انتخاب واریته. 27

فصل دوم: مرورری بر تحقیقات انجام شده

2- مرورری بر تحقیقات انجام شده29

2-1- افزايش توليد محصولات... 29

2-2- عناصر غذایی و عملكرد گياه. 30

2-3- کودهاي شيميايي... 31

2-4- اهميت تغذيه صحيح گياه. 32

2-5- تأثير عوامل مختلف بر عملكرد گياهان دارويي... 33

2-5-1 - تأثیر تاریخ کاشت در گیاهان دارویی... 33

2-5-2- تأثیر ارقام مختلف.... 41

2-5- 3- فسفر. 44

فصل سوم: مواد و روش‌ها

3- مواد و روش‌ها49

3-1- مشخصات جغرافيائي محل اجراي آزمايش..... 49

3-2- شرايط اقليمي محل اجراي آزمايش..... 49

3-3- مشخصات خاك محل اجراي آزمايش..... 50

3-4- محاسبات آماري طرح.. 50

3-5- تیمارهای آزمایش..... 51

3-6- روش اجراي آزمايش..... 51

3-7- روش محاسبه عملکردها52

فصل چهارم: نتايج و بحث

4- نتايج و بحث.. 54

4-1- ارتفاع ساقه. 54

4-2- تعداد غلاف در غنچه. 57

4-3- میانگین وزن هزار دانه. 60

4-4- وزن تر اندام هوايي... 63

4-5- میانگین عملکرد دانه. 65

4-6- میانگین عملکرد بیولوژیکی... 68

4-7- میانگین شاخص برداشت.... 71

4-8- نتيجه گيري... 75

4-9- پیشنهادها77

فهرست منابع. 81

فهرست جداول

جدول 3-1- خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك محل اجراي آزمايش

50

جدول 4-1 تجزیه واریانس آزمايش اثر سطوح مختلف كود فسفر و تاريخ كاشت بر خصوصيات كمي و كيفي گل هميشه بهار

 

 

78

جدول 4-2 مقایسه میانگین اثرات اصلی آزمايش اثر سطوح مختلف كود فسفر و تاريخ كاشت بر خصوصيات كمي و كيفي گل هميشه بهار

 

 

79

جدول 4-3 مقایسه میانگین اثرات متقابل آزمايش اثر سطوح مختلف كود فسفر و تاريخ كاشت بر خصوصيات كمي و كيفي گل هميشه بهار

80

فهرست نمودارها

نمودار 4-1- تغييرات ارتفاع ساقه در سطوح مختلف كود فسفر

55

نمودار 4-2- تغييرات ارتفاع ساقه در سطوح مختلف تاريخ كاشت

56

نمودار 4-3- تغييرات ارتفاع ساقه تحت اثر متقابل كود فسفر و تاريخ كاشت

56

نمودار 4-4- تغييرات تعداد غلاف در غنچه در سطوح مختلف كود فسفر

58

نمودار 4-5- تغييرات تعداد غلاف در غنچه در سطوح مختلف تاريخ كاشت

59

نمودار 4-6- تغييرات تعداد غلاف در غنچه تحت اثر متقابل كود فسفر و تاريخ كاشت

59

نمودار 4-7- تغييرات وزن هزار دانه در سطوح مختلف كود فسفر

61

نمودار 4-8- تغييرات وزن هزار دانه در سطوح مختلف تاريخ كاشت

62

نمودار 4-9- تغييرات وزن هزار دانه تحت اثر متقابل كود فسفر و تاريخ كاشت

62

نمودار 4-10- تغييرات وزن تر اندام هوايي در سطوح مختلف كود فسفر

64

نمودار 4-11- تغييرات وزن تر اندام هوايي در سطوح مختلف تاريخ كاشت

64

نمودار 4-12- تغييرات وزن تر اندام هوايي تحت اثر متقابل كود فسفر و تاريخ كاشت

65

نمودار 4-13- تغييرات عملكرد دانه در سطوح مختلف كود فسفر

67

نمودار 4-14- تغييرات عملكرد دانه در سطوح مختلف تاريخ كاشت

67

نمودار 4-15- تغييرات عملكرد دانه تحت اثر متقابل كود فسفر و تاريخ كاشت

68

نمودار 4-16- تغييرات عملكرد بيولوژيك در سطوح مختلف كود فسفر

70

نمودار 4-17- تغييرات عملكرد بيولوژيك در سطوح مختلف تاريخ كاشت

70

نمودار 4-18- تغييرات عملكرد بيولوژيك تحت اثر متقابل كود فسفر و تاريخ كاشت

71

نمودار 4-19- تغييرات شاخص برداشت در سطوح مختلف كود فسفر

73

نمودار 4-20- تغييرات شاخص برداشت در سطوح مختلف تاريخ كاشت

73

نمودار 4-21- تغييرات شاخص برداشت تحت اثر متقابل كود فسفر و تاريخ كاشت

74


مبلغ قابل پرداخت 16,900 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۶ خرداد ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 113

برچسب های مهم

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و با قیمتی کم در برابر قیمت های بالای دیگر، دریافت ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 18 اسفند 1395 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

شاید بارها و بارها برای شما عزیزان پیش آمده باشد که بخواهید اس ام اس های دیگران را بخوانید و از آن ها آگاه شوید. به همین منظورما نرم افزاری را آماده دانلود کردیم که شما با استفاده از آن، همه ی پیامک های شخص مورد نظر برای شما ارسال میشود به همین راحتی! اگر هدف شما، کسب ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است جدیدترین نسخه:اپدیت 18 اسفند1395 کسب درامد میلیونی از ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره دلخواه خود(هرشماره) به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال ...

دانلودرایگان کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلودرایگان کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این ...

پایان نامه طراحی خانه کودک

فصل اول : مطالعات پایه و زمینه 1-1) بخش اول (پایه ): برخورد روانشناسانه با موضوع 1-1-1) شناخت کودک از دیدگاه روانشناسی 1-1-2) مراحل رشد کودک 1-1-2-1)خصوصیات کودک 3 ساله 1-1-2-2) خصوصیات کودک 5-4 ساله 1-1-2-3) خصوصیات کودک 6 ساله 1-1-3) کاردانی کودک 1-1-4) کودک و بازی 1-1-4-1) تاریخچه بازی 1-1-4-2) تعریف ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

لینک خرید در انتهای صفحه می باشد نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: ...

ربات فوق پیشرفته اینستاگرام

ربات فوق پیشرفته اینستاگرام

ربات فوق پیشرفته اینستاگرام افزایش فالوور،لایک،بازدید و کامنت قابلیت انتخاب فالوورها بر اساس شهر و یا مشاغل (جدید و بسیـار کمیـاب) با سلام خدمت شما همراهان همیشگی سایت hitsfa , این بار قصد ارائه یکی از ربات های اینستاگرام را داریم که بسیار کمیاب است و کاربرد های ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها و... 100%تضمینی دوستان و ...

زیست گیاهی دکتر ارام فر

زیست گیاهی دکتر ارام فر

کتاب زیست گیاهی دکتر ارام فر بهترین مدرس درس زیست کنکور را هم اکنون بدون نیاز به تهیه فیزیکی ان ، از ما تهیه کنید و از ان لذت ببرید.... ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

همانطور که می دانید یکی از الزامات اولیه راه اندازی یک کسب و کار فاکتور فروش می باشد. اگر دوست ندارید هزینه گزافی بابت طراحی فاکتور بپردازید و تمایلی هم به استفاده از فاکتورهای آماده که در بازار به فروش می رسد ندارید می توانید از فاکتورهایی که با فرمت های Word و Excel و ...

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

در این فیلم آموزشی تهیه شده قصد داریم به طور کامل و قدم به قدم مراحل راه اندازی ماژول GPS با کامپیوتر و همچنین روش راه اندازی ماژول GPS با استفاده از میکروکنترلر را خدمت کاربران عزیز سایت آموزش دهیم . این مجموعه ی آموزشی برای اولین بار توسط سایت انجمن الکترونیک به زبان ...

کنترل گوشی همسر و فرزندان

کنترل گوشی همسر و فرزندان

اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز شده کلیک کنید. فقط وقتی وارد کانال شدین، چند دقیقه وقت بذارین و مطالب کانال رو که چندتا مطلب خلاصه و جمع بندی ...

پاور پوینت آنالیز و تحلیل مدرسه هنر معماری ییل

پاور پوینت آنالیز و تحلیل مدرسه هنر معماری ییل

پاور پوینت آنالیز و تحلیل مدرسه هنر و معماری ییل معایب محل قرارگیری دانشگاه آنالیز پلان های طبقات معمار ...

کاربر رایانه - سوال های تستی با جواب

کاربر رایانه - سوال های تستی با جواب

دانلود نمونه سوالات رشته کاربر رایانه همراه با جواب سوالات منتشر شده از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قالب سوالات : Pdf ساعت استاندارد : 300 ساعت کداستاندارد : 3/0/1/24/42-3 ...

پاور پوینت تحلیل مرکز تجاری زیست خاور مشهد

پاور پوینت تحلیل مرکز تجاری زیست خاور مشهد

پاور پوینت تحلیل و تجزیه مجتمع تجاری زیست خاور مشهد معایب دسترسی ها عملکرد فضاها و.... ...

دانلود فیلم آموزش روابط زناشویی

دانلود فیلم آموزش روابط زناشویی

نام محصول: فیلم آموزش روابط زناشویی زمان (دقیقه) : 120 قالب فایل : MP4 برای افراد بالای 18 سال این فیلم که چندی پیش در ایران توسط متخصصان با مجوز وزارت بهداشت و وزارت ارشاد تهیه شده به بسیاری از مسائل مهم که بیشتر افراد از آن بی خبرند اشاره می کند و همچنین برای فهم بیشتر موضوعات ...

تبلیغات انبوه در تلگرام

تبلیغات انبوه در تلگرام

قیمت فقط4000تومان ولی در بسیاری از سایت های دیگر و سودجو به قیمت ۱۰ هزار توماننرم افزار اتوماتیک ارسال انبوه تلگرام به ارزش ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان آموزش کامل بصورت تصویری بعلاوه تمامی نرم افزار ها۲ دریافت نرم افزار تولید شماره مجازی رایگان بانک شماره موبایل کل کشور به تفکیک مشاغل ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...

دانلود جزوه کدینگ 1100 کلمه بارونز

دانلود جزوه کدینگ 1100 کلمه بارونز

بدون شک یکی از مهمترین کتابهایی که علی الخصوص در کنکورهای مختلف ازش استفاده میشه همین کتاب 1100 لغت بارونزه که از نظر طراحان سوال هر سال جایگاه خودش رو در قسمت واژگان کنکور داره و چندین سوال مهم واژگان از این کتاب طراحی میشه ، به جز کنکور باید به ازمونهای بین المللی زبان نیز ...

جزوه و نکات مهم متون فقه

جزوه و نکات مهم متون فقه, دراین بخش جزوه و نکات مهم متون فقه را برای شما قرار دادیم باخواندن این خلاصه و نکات مهم دیگر نیازی به خواندن کتابهای پر حجم متون فقه ندارید . ...

حل المسائل الکترونیک 1 و 2

حل المسائل الکترونیک 1 و 2 ...

آموزش افزایش لایک و فالوور واقعی اینستاگرام در

آموزش افزایش لایک و فالوور واقعی اینستاگرام در

آموزش افزایش لایک و فالوور واقعی اینستاگرام در اندروید و iOS به صورت نامحدود افزایش لایک , کامنت و فالوور واقعی و حقیقی به صورت نامحدود در اینستاگرام برای سیستم عامل های اندروید و iOS بسیار مناسب برای پیج های شخصی , کسب درامد و تبلیغ کسب و کار تنها در عرض چند دقیقه , صدها لایک ...

پاور پوینت گوناگونی جانداران

پاور پوینت گوناگونی جانداران

پاور پوینت گوناگونی جانداران بسیار مفید با افکت و مطالب آموزنده اهمیت طبقه بندی در زندگی روزانه ، طبقه بندی های مختلفی را می بینید . کتاب های کتابخانه ، اجناس فروشگاه ، داروهای داروخانه و مطالب صفحه های روزنامه ، هر کدام به روش خاصی طبقه بندی شذده اند . طبقه بندی کردن باید ...

دانلود رایگان پیک نوروزی پایه ششم ابتدایی سال1396

دانلود رایگان پیک نوروزی پایه ششم ابتدایی سال1396

امروز برای شما آینده سازان عزیزم پیک نوروزی سال 1396 را آماده کرده ایم که در ادامه میتونید دانلود کنید. پیشاپیش عید نوروز را به همه شما عزیزان تبریک می گویم پیک نوروزی سال 96 پایه ششم دارای 20 صفحه که دارای تمرینات متنوع و جذاب و استفاده از تمرینها و سرگرمی های جالب بر اساس آخرین ...

فایل صوتی عبارت های تاکیدی ثروت ساز

فایل صوتی عبارت های تاکیدی ثروت ساز

یکی از قدیمی ترین روش هایی که از زمان های بسیار دور تا به امروز برای نفوذ به ضمیر ناخودآگاه و ارسال سیگنال های مورد نظر به ضمیر ناخودآگاه، برای خلق تغییرات مطلوب و ایده آل در زندگی، مورد استفاده قرار میگرفته، استفاده از عبارت عای تاکیدی مثبت بوده است. عبارت های تاکیدی در ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان
فروش پوشاک استوک مارک دار
http://kia-ir.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، جزوه و ..." می باشد
" فروشگاهی از 4KIA "

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما